Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Povinně zveřejňované informace

Ochrana osobních údajů

Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Městský dům kultury Elektra zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů na základě povinností, uložených zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování Městský dům kultury Elektra Luhačovice však provádí jen výjimečně.

Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 4hek55q, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese reditel@mdkelektra.luhacovice.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Masarykova 950, 763 26 Luhačovice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace je Ing. Milan Levkov, email: levkov@mesto.luhacovice.cz

 

Nahoru