Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

27. 1. 2012 | Publikace | Autor:

100 let místní dráhy Újezd – Luhačovice

100 let místní dráhy Újezd – Luhačovice

Radek Jančář, Tomáš Lekeš

Publikace vyšla ke stému výročí vzniku místní dráhy.

V prodeji v Městském turistickém a informačním centru

Cena: 55 Kč


Až do počátku dvacátého století byly Luhačovice obtížně dostupným místem. Doprava byla komplikovaná a například cesta z Prahy trvala celých čtyřiadvacet hodin. Cestující do luhačovických lázní vystoupili po celodenním putování ve stanici Újezd, kde byli nuceni přesednout a zbytek cesty absolvovat koňským povozem. Bylo tomu tak od roku 1888, kdy byla dostavěna Vlárská dráha. Do té doby končila trať už ve Starém Městě a cestující se zbývajících 35km do lázní dopravovali pomocí selských povozů, později omnibusem. Po založení Akciové společnosti lázní Luhačovických roku 1902 se zvýšila potřeba zajistit lepší dostupnost lázní a dostavět železniční přípojku až do Luhačovic. Dne 12. října 1905 přijela do Luhačovic první lokomotiva. Zřízení trati napomohlo Luhačovicím ke společenskému, hospodářskému i kulturnímu rozvoji. Publikace vyšla ke stému výročí vzniku místní dráhy.

 


Nahoru