Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

27. 1. 2012 | Publikace | Autor:

Luhačovice dříve a dnes

Luhačovice dříve a dnes

Blanka Petráková, František Petrák

Album dvojic historických a soudobých fotografií

V prodeji v Městském turistickém a informačním centru

Cena: 90 KčAlbum Luhačovice dříve a dnes srovnává minulou a současnou podobu města prostřednictvím dvojic historických a aktuálních fotografií. Během let 2003 a 2004 vzniklo padesát dvojic srovnávacích záběrů, které byly rozmístěny ve veřejných  prostorách Městského úřadu v Luhačovicích. Při příležitosti 70. výročí povýšení Luhačovic na město v roce 2006 bylo rozhodnuto část výsledků projektu představit formou publikace v edici Prameny. Vždy dva pohledy na konkrétní objekt nebo část Luhačovic konfrontují různé vývojové fáze městské zástavby a způsobu života. Album dokumentuje urbanistický vývoj Luhačovic v rozmezí sta let, od počátku dvacátého, do počátku jedenadvacátého století. Odhaluje zapomenutá nebo zmizelá zákoutí a nabízí celkové pohledy na město, které se neustále proměňuje.

Nahoru